AukcjeZwierzat

Największe miasto, centrum polityczne.

Stolica – dusza Rzeczpospolitej Polskiej. Najogromniejsze miasto, centrum naukowe. W stolicy zamieszkuje ok. tysiąc siedemset pięćdziesiąt tys. ludzi. Na prawie każdy 1000 mieszkańców przypada 143 uczniów uniwersytetów. Łatwo zatem zliczyć, że uniwersytety w stolicy kształcą łącznie ok. dwieście pięćdziesiąt tysięcy studentów!

Nauka w wyższych uczelniach w Polsce uregulowana jest w ustawie o Szkolnictwie Wyższym a odmienne normy, np. Prawo Oświatowe, określają jaki jest system szkolnictwa w naszym państwie. System ten przewiduje, że rozpoczynający edukację 7-latek ma na początek ukończyć szkołę podstawową (osiem lat), kolejno szkołę ponadpodstawową (w zależności od rodzaju od 3 do 5 lat) a potem młody człowiek może pójść na uczelnię. Studia dzielą się na 3 szczeble. 1-szy to trwające sześć półroczy studia licencjackie lub siedem półroczy – inżynierskie. Po nich na kolejnym szczeblu są dopełniające dwuletnie studia magisterskie. Istnieje możliwość studiować 1-szy a także drugi stopień jednocześnie na zawratych studiach magisterskich. Szczebel 3-ci, finalny, to doktorat. W stolicy mamy możliwość uczyć się na wszelkich zaplanowanych w systemie szczeblach studiów. Można kończyć je w formie dziennej, zaocznej, jako studia eksternistyczne lub indywidualnie. Uniwersytety w W-wie posiadają w ofercie paręset kierunków. Piętnaście z nich posiada status uczelni państwowej. Najstarsza i największa, to Uniwersytet Warszawski. Uczelni prywatnych jest ponad 40. Niektóre z nich posiadają niezmiernie dobry standard a także własnym dorobkiem na rzecz nauki potrafią być ikoną dla przeważającej ilości uczelni publicznych, a podczas rekrutacji mają wielkie oblężenie kandydatów.

Źródło: Uczelnie w Warszawie