AukcjeZwierzat

Nowo wprowadzone znaczenie ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorcy…

Znaczne rozszerzenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności. Nowo wprowadzone znaczenie ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorcy za każdy ruch zabroniony przez przepisy mogący być uznany jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego (między innymi zniesławienie, znieważenie) a także wykroczeń opisanych w przepisach Prawa prasowego. To jest ważna zmiana względem obecnie obowiązującej ustawy, która określa zamknięty katalog przestępstw oraz przestępstw skarbowych, za jakie odpowiedzialność może ponieść zbiorowy podmiot. Należy pamiętać przy tejże okazji, że karne prawo nie znajduje się wyłącznie w kodeksie karnym albo kodeksie karno-skarbowym, albowiem przepisy karne znajdują się w bardzo dużej ilości ustawach szczególnych, o których sporządzeniu przedsiębiorcy często nie posiadają wiedzy. Istotną nowinką jest przyjęcie rozwiązania legislacyjnego, w którym to firma bierze winę za tzw. własne czyny własne, czyli zabronione czyny, których znamiona zostaną prowadzone poprzez działanie albo zaniechanie organu (np. rady nadzorczej, zarządu) albo celowe działanie albo zaniechanie członka organu (przykładowo członka zarządu). Za warunek uważa się jednak, aby konkretny zabroniony czyn był w bezpośrednim związku z pełnioną poprzez zbiorowy podmiot działalnością. Musimy zwrócić szczególną uwagę na to, iż działanie lub zaniechanie organu spółki niekoniecznie musi stawać się świadome, co zdecydowanie poszerza wymiar odpowiedzialności spółki. W zakresie przyporządkowania winy bezpośrednio podmiotowi za czyn własny, dawca projektu zaakceptował założenie, że zbiorowy podmiot może wytworzyć czyn zabroniony w drodze kolektywnego zachowania. Zgodnie z uzasadnieniem planu ustawy: „W takim przypadku chodzi o niewłaściwe z wymaganiami prawa albo głosu rozsądku gospodarowanie ryzykiem, albo także brakami w obszarze branżowej staranności.

Autor: Compliance